top of page

Styrelsen 2023/2024

Inför
24/25

Valberedningen föreslår följande till styrelsen säsongen 24/25

Ordförande
Anders Wretling 1 år (omval)

Ledamot 2 år
Marcus Bjarnevi (nyval
)
Kjell Eriksson (omval)
Nina Hedin (omval)
Karin Joo (nyval)
Erik Unnerdal (nyval)

Kvarstående ledamöter, 1 år kvar
Jan Alentun
Peter Steen

Adjungerad ledamot, 2 år
Maria Stockenberg (nyval)

Förslag till revisor
Gunnar Wretling (omval)

Förslag till valberedning
Magnus Pers (omval)
Gunnar Wretling (omval)

bottom of page