top of page

HAND THE BALL

Vad är Hand The Ball?

HK Eskil bedriver ett projekt där vi samarbetar med RF-SISU Sörmland. Projektet innebär att unga från idrottssvaga områden får komma och testa på handboll kostnadsfritt med våra duktiga ledare.

Vi har för detta projekt utbildat fyra ledare genom svenska handbollsförbundet och Jennie Linnell i konceptet ”Hand the ball” som med handbollens hjälp stimulerar till rörelse och lek. Det finns möjlighet om man tycker om handboll att sedan få del av den ordinarie verksamheten i några av våra lag.

Vårt pojklag P08-10 startade genom att många av våra ungdomar som var med i hand the ball ville fortsätta spela handboll. Så roligt tycker vi, och vår ambition är att projektet kommer att resultera till att vi kommer kunna starta ännu fler lag längre fram.

bottom of page