top of page

Gröna tråden

Inom HK Eskil arbetar vi med vårt styrdokument Gröna Tråden. Planen grundar sig i riktlinjer från Riksidrottsförbunden som är framtagna ur barnkonventionen. Planen följer även svenska handbollsförbundet policys för barn respektive ungdomshandboll. Det är genom denna plan vi arbetar mot vår vision: Att alla utövare och ledare ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i vår verksamhet, både på och utanför planen.

Ta del av planen här

bottom of page